(Quantitat de línies actives)

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Telefonia Fixa (total) 49.171 48.765 48.012 43.818 45.041 47.246 47.287
   Línies telefòniques 38.401 38.320 38.658 36.918 38.850 38.694 38.411
Telefonia Mòbil (total) 65.044 63.145 64.043 65.031 71.336 76.132 80.337
   Mobiland Contracte 41.269 42.632 45.957 47.976 53.762 57.965 62.188
   Targeta de prepagament 23.775 20.513 18.086 17.055 17.574 18.167 18.149
Internet 25.763 26.905 27.925 28.368 30.694 32.490 34.284