Turistes i temporersPaquet temporada


Aquest any, s’ha afegit al nostre catàleg de fibra, el paquet Temporada. Aquest nou paquet ha estat dissenyat per als clients temporers i clients de segones residències que necessiten un accés a internet d’una durada d’entre un i sis mesos, en la modalitat de prepagament.

Per tal d’adaptar-nos a les necessitats dels clients visitants (temporers i turistes), en èpoques de forta demanda (gener, juliol, agost i desembre) hem realitzat una promoció especial del kit inicial del mòbil de prepagament: kits inicials a 15 € en lloc de 30 €. D’aquesta manera hem aconseguit reduir la barrera d’entrada i fer més atractiu el producte.
Andorra Wifi


La connectivitat en els principals nuclis del país està garantida per la xarxa Andorra Wifi, que gaudeix de més de 130 punts d’accés que permeten l’accés a Internet gratuït en tot el Principat amb una qualitat de servei immillorable.
S’ha instal·lat a les principals avingudes comercials i als nuclis amb més concentració turística de les parròquies.

Usuaris d’Andorra Wifi, en xifres:

  • El principals usuaris d’aquesta xarxa d’accés a Internet son espanyols (60 %) seguit dels andorrans, francesos, russos, anglesos, portuguesos i d’altres països.
  • Els homes (55 %) utilitzen lleugerament més que les dones (45 %) aquesta xarxa.
  • El sistema operatiu que més utilitza la nostra xarxa és iOS (50 %), seguit d’Android (48 %) i d’altres sistemes operatius (2 %) aproximadament.
  • S’hi han connectat més de 200.000 usuaris.