Inversions


L’esforç inversor de la companyia s’ha centrat en quatre pilars estratègics: la reducció de la incidentalitat, la millora de l’experiència de client, la simplificació de plataformes i solucions, i la reducció de costos.

El projecte bandera, per la seva transcendència i l’operatiu desplegat, ha estat la renovació de la xarxa activa de la fibra òptica, que ha suposat el canvi dels 35.000 equips terminals al domicili dels clients i que s’ha tancat en un temps rècord de nou mesos i mig. La nova xarxa ha permès ampliar la velocitat del servei universal fins als 300 Mbps i ha reduït més del 80% les incidències, alhora que ha estat valorat pels nostres clients amb una nota de 8 sobre 10.

Una altra fita important aconseguida al llarg del 2017 ha estat la millora de la plataforma de televisió via IP, que permetrà oferir al llarg del 2018 nous serveis per als clients com són disposar de la programació dels darrers set dies a demanda, l’enregistrament en xarxa o la funció de poder veure les emissions en directe des del començament del programa.

Durant l’any 2017 s’han desplegat funcionalitats per millorar l’ús de la telefonia mòbil en zones de poca cobertura, millorant així la velocitat en 3G i 4G. Si fins ara s’havia prioritzat la cobertura 4G a les zones poblades, aquest 2017 s’ha fet un important esforç per estendre-la a la xarxa de carreteres i a zones de muntanya com la vall del Madriu, el coll d’Ordino, la vall de Setúria, la vall d’Incles, la vall de Ransol o el port d’Envalira, entre d’altres.

Pel que fa a la xarxa 3G, s’ha augmentat la capacitat de les freqüències baixes per permetre majors velocitats a interiors i més capacitat d’itinerància . S’ha ampliat igualment la cobertura 3G a zones on tan sols hi havia GSM o túnels per augmentar la velocitat de les dades.

Al llarg del 2017 s’han dut a terme també altres projectes importants com la millora del servei de centraletes virtuals, la modernització de xarxes de transport IP i l’amplificació, diversificació i evolució tecnològica dels enllaços internacionals de veu i dades.